Projekt dofinansowany
z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Lubelszczyzna to jeden z najaktywniejszych punktów na mapie klubów abstynenckich w Polsce.To tu w 1975 roku w Puławach powstał pierwszy rodzinny klub abstynencki „Relaks”, niezwiązany ze służbą zdrowia, nad którym patronat objął Miejski Ośrodek Kultury. Pierwsze lata, to lata nauki pracy w klubie oraz nawiązywania znajomości z ludźmi z innych regionów. Zaczęły się też ogólnopolskie imprezy trzeźwościowe: na przykład w roku 1985 klub „Relaks” w Puławach zorganizował Ogólnopolski Rajd Świętokrzyski.

Pierwsze lata to również czas intensywnej integracji i rozwoju środowiska abstynenckiego, a przede wszystkim wzrostu samodzielności klubów. Tak jak w innych klubach i u nas trzeźwiejący alkoholicy wychodzili z roli wiecznych pacjentów służby zdrowia, a ruch abstynencki nabrał charakteru samopomocowego. Stawał się formą uzupełniającą, a nie przedłużająca leczenie. Dobrym przykładem wykorzystywania możliwości oddziaływania, znacznie wykraczających poza tradycyjne formy klubowe, jest klub „Oaza Spokoju” w Międzyrzecu Podlaskim. Przez kilka lat był on liderem Wojewódzkiego Oddziału FKA, który wspólnie z Ośrodkiem Szkoleniowo-Terapeutycznym w Dołdze realizował większość zadań wojewódzkiego programu rozwiązywania problemów alkoholowych (ośrodek ten stał się centrum życia trzeźwościowego dla terenu znacznie przekraczającego swoje województwo).

Członkowie naszych klubów brali udział w bardzo ważnych wydarzeniach m. in. w ogólnopolskich spotkaniach w Ryni, gdzie uczestniczyli w tworzeniu Federacji Klubów Abstynenckich. Jeden z najstarszych klubów Lubelszczyzny - „Uśmiech” Kraśnik, który powstał w 1981roku był członkiem Federacji Klubów Abstynenckich w Polsce do chwili jej rozwiązania w 1996 roku.

Na terenie województwa lubelskiego w 1989 roku powstał Związek Stowarzyszeń, który skupiał istniejące już stowarzyszenia oraz wspierał i pomagał w tworzeniu nowych, które coraz mocniej zagęszczały mapę Lubelszczyzny. I tak np. w 1990 powstał Klub Abstynenta „Oaza” w Świdniku, w roku 1992 Klub Abstynenta „Płomyk” w Urzędowe, w 1993r. Klub Abstynenta „Koniczynka” w Gościeradowie, a w 1997r. powstał Klub Abstynenta ”Ostoja” w dzielnicy fabrycznej Kraśnika. Według danych na terenie województwa istniało ok. 60 klubów abstynenta.

W dniu 03.09.2001r. Związek został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Praca Związku koncentrowała się na integracji środowiska trzeźwościowego poprzez organizację m. in. wojewódzkich konferencji w Janowie Lubelskim, turniejów tenisa stołowego w Puławach, Pisakach, Szczebrzeszynie, Cycowie. Cyklicznie organizowano spotkania zarządów klubów należących do Związku. Spotkania te organizowano w siedzibie tego klubu, który na dany moment należało mocno wesprzeć w środowisku lokalnym. W roku bieżącym organizowano cykl imprez trzeźwościowych pod wspólnym tytułem „Trzeźwa alternatywa 2012”.

Związek należał również do powstałej Polskiej Rady Ruchu Abstynenckiego. W dniach 20-21.11. 2009r. delegaci Związku brali udział w konferencji zjednoczeniowej ruchu abstynenckiego w Białobrzegach. Przedstawiciele Związku corocznie uczestniczą w ogólnopolskich konferencjach organizowanych przez PARPA.
Obecnie Związek skupia 20 stowarzyszeń.